Działalność Klubu

Sprawozdanie z działalności Szkolnego Klubu Europejskiego „Europejczyk”

w roku szkolnym 2018/2019

Szkolny Klub Europejski w roku szkolnym 2018/2019 liczył:

październik 2018 – 21 członków

listopad 2018 – 16 członków

grudzień – styczeń  2018/ 19 – 18 członków

luty – kwiecień – 15 członków

maj – czerwiec – 12 członków

Łącznie przeprowadzono 28 zajęć pozalekcyjnych.

Zajęcia odbywały się  od 03.10.2018 do 30.01.2019 w środy od godziny 13.45 do 14.30. W II semestrze w poniedziałki od 12.45 do 13.30 w Harcówce. Opiekunem SKE jest Pani Alicja Czarna

Szkolny Klub Europejski wykonał następujące działania:

1. Organizacja konkursu na logo SKE ” Europejczyk” – I m-ce Szymon Gołyński

2.Wybory przewodniczącego, zastępcy, skarbnika i przewodniczących sekcji ( filmowo – fotograficznej, internetowej, organizacji imprez),

3. Organizacja wystawy ” Niepodległa Polska” – na 100 lecie niepodległości ( holl II piętra)

4. Udział w projekcie organizowanym przez  Fundację Schumana, Parlament Europejski i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Przygotowanie i przeprowadzenie 2 lekcji w klasie VIII D dotyczących działania Parlamentu Europejskiego – Wyróżnienie w konkursie dla Szkolnych Klubów Europejskich

5. Organizacja Wigilii dla członków SKE.  Członkowie Klubu przygotowali ciasta, owoce, napoje i inne potrawy. Nieodzownym elementem było łamanie się opłatkiem i życzenia świąteczne. Każdy z członków SKE przygotował też informacje o tym jak obchodzi się święta Bożego Narodzenia w krajach Unii Europejskiej. Można było porównać  polskie tradycje świąteczne z greckimi, włoskimi czy holenderskimi. Oczywiście do członków Klubu dojechał też Święty Mikołaj i rozdał prezenty.  Podsumowaliśmy pierwsze 3 miesiące działalności Klubu.

6. Udział członków klubu w 20  Paradzie Schumana pt.  ” Wybieramy Europę”. Wycieczka do Warszawy 11.05.2019 r.

7. Przeprowadzenie pogadanki przez radiowęzeł szkolny dotyczącej obchodów Dnia Europy – 9.05

8. Przeprowadzenie szkolnego konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej dla klas III gimnazjum oraz VIII PSP 29.05.19

9. Impreza integracyjna – podsumowująca działalność  Klubu – wręczanie podziękowań oraz upominków przesłanych przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce  dla najaktywniejszych członków Klubu  – 17.06.2019

Zapraszamy na zajęcia SKE ” Europejczyk” w przyszłym roku szkolnym 2019/2020!